படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Tuesday, May 13, 2014

இதெப்படி இருக்கு...!


ரயிலில் இருந்து துள்ளி வருவோம்
அந்த ரயிலையும் தள்ளி விடுவோம் :))

No comments:

Post a Comment