படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Saturday, January 24, 2015

இது (கலர்)கலி காலம் ...!

உலகம் போகும் வேகத்தைப் பார்த்தால் ....எண்ணம்போல் இனி எல்லாம் கிடைக்கும்
வண்ணமயமாக தானியங்களும்

விரும்பும் வண்ணத்தில் பழங்களும்,

தோலில்லாப் பலாவும்

No comments:

Post a Comment