படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Sunday, June 19, 2016

தந்தையர்‬ தினம் !அப்பா‬ + இயல் = அப்பாவியல் = அப்பாவி’ யல் !
‪#‎அப்பா‬ _டா !

ஒர் உணர்வுக் கலவை !

No comments:

Post a Comment