படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Saturday, March 29, 2014

தெரிந்து கொள்வோம் -1


1. நம்மையறிவோம்
2.நம் உறவு முறைகள்
3.1க்குக் கீழ் அளவுகள்
4.முன்னோர் கூறிய 64 கலைகள்

1 comment: