படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Wednesday, March 26, 2014

மரத்திற்கு அறிவில்லை, உணர்வில்லை என்று சொன்னவர் எவர் ?


இதைவிட சிறப்பாய் ஒரு சிற்பம் உருவாக்க முடியுமா !!!!!!!!!!

2 comments: