படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Saturday, June 21, 2014

தணியாத ஆண்களின் பீதி...! இனியாவது கிடைக்குமா நீதி..!!


ஆண்பாவம் பொல்லாதது.... இதற்குப் பிறகாவது எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் !!!
இது அவர்களின் நினைப்பு ... தொடர்வது இந்த நினைப்பால செய்யும் ஆக்கிரமிப்பு

No comments:

Post a Comment