படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Tuesday, June 24, 2014

மழைவருவதற்கான மூல காரணம் ...!


நல்லவர்கள் இவர்போல் ஒருசிலரேனும் இன்னும் நம்மிடையே இருப்பதனால்தான் .... நமக்கும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மழை

No comments:

Post a Comment