படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Saturday, June 28, 2014

இதுவா ஆறாம் அறிவு!


ஒருசிலருக்கேனும் மனஉறுத்தலைத் தந்தால் அதுவே இந்தப் பதிவுக்கான வெற்றி !

No comments:

Post a Comment