படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Tuesday, June 3, 2014

கற்பனைச் சிறகடித்தால்...!


கற்பனைச் சிறகடித்தால்
கல்லும் காலாகும்
கண்டதெல்லாம் கலையாகும்


No comments:

Post a Comment