படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Friday, June 6, 2014

மாற்றி யோசி...!


இது போன்று வரும் சிறுசிறு மாற்றுச் சிந்தனைகள்தான் வாழ்வை ரசனையுள்ளதாக மாற்றுகின்றன

No comments:

Post a Comment