படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Saturday, April 12, 2014

வருங்காலத்தின் வேர்கள்...!


வருங்காலத்தின் மேலுள்ள நம்பிக்கை
நீர்த்துப் போகும் பொழுதெல்லாம்
நீர்தெளித்துத் துளிர்க்க வைக்கப்படுகிறது
இதுபோன்ற இளம் வேர்களால்..!
இனம் கண்டு உரமிடுவோம்!
வளமான வாழ்வடைவோம்!!

No comments:

Post a Comment