படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Thursday, April 17, 2014

உரை(றை)க்கும் உண்மைகள்..!


#கணக்கு சின்னதுதான் ...! வரும் விடையோ மிகப் பெரியது ...!

##நிறங்கள் வேறென்றாலும் , நிஜம் ஒன்றுதான் !

###உண்மைதானே...!

1 comment: