படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Monday, April 7, 2014

போதும் என்னும் மனமே....!


அதீத உடல் எடை... மிகக் கெடுதி ... முதல் தேவை வாய்க்கட்டுப்பாடு
மனது வைத்தால் ..உள்ளிருப்போரை வெளிக் கொண்டுவர முடியும்
எலும்புகளுக்கு ... அளவுக்கதிகமான சதைப்பகுதி தரும் கூடுதல் சுமையைக் காணுங்கள்

1 comment:

  1. உடம்ப குறைக்கணும்...

    ReplyDelete