படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Monday, April 14, 2014

சித்திரையே..!


சிற்றிடைப் பெண்டிர்போல் முத்திரையை முன்வைக்க
சித்திரமே சித்திரையே வாழ்த்து

No comments:

Post a Comment