படம் காட்டி , இந்த வலைப்பூவின் தலைப்பை உங்கள் வாயிலிருந்து வரவைக்கும் ஒரு முயற்சி..:)

Tuesday, April 1, 2014

உரை(றை)க்கும் உண்மைகள்..!


உரைக்கும் உண்மைகள் சில சமயங்களில் உறைக்கத்தான் செய்யும்

No comments:

Post a Comment